Flycam MJX BUGs 4W 4K GPS Camera 5G 4K mới

Thiết kế của máy bay điều khiển từ xa MJX Bugs 4W

 • Bugs 4W 4K là bản nâng cấp nhẹ so với Bugs 4W 2K chủ yếu về camera.
 • MJX Bugs 4W 4K được cho là bản sao của SJRC F11 vì có vẻ ngoài khá giống nhưng được trang bị camera 4K 30fps với 16 megapixel, khung hình tăng lên nên độ chi tiết sẽ tốt hơn.
 • B4W 4K mang thiết kế cánh gập, xu hướng mới của 2020, mục đích cho sự thuận tiện trong di chuyển, để có thể mang đến bất cứ đâu.
 • Dù sở hữu thiết kế có thể gập lại nhưng Bugs 4W được cấu tạo khá chắc chắn, các khớp nối và trục cứng cáp, khó bể vỡ.
 • Vẫn giữ được nét đặc trưng, máy bay điều khiển flycam MJX Bugs 4W 4K sử dụng động cơ không chổi than có kích thước lớn hơn chiếc flycam Bugs 5W Pro trước đây.
 • Trên tay cầm của flycam MJX B4W có màn hình OLED cho chất lượng hình ảnh hiển thị các thông số tốt và trông cao cấp hơn.
 • Dưới bụng của máy bay không người lái MJX Bugs 4 được trang bị cảm biến sử dụng sóng siêu âm để giữ vị trí trong môi trường không có GPS hoặc bay trong nhà (hoạt động trong độ cao tầm 10m).
 • Ngoài ra, flycam MJX Bugs 4W còn được trang bị 4 đèn LED bên dưới giúp cho các chuyến bay đêm của bạn cũng ổn định như khi bay vào ban ngày.

 

 

Đặc điểm nổi bật của máy bay flycam MJX Bugs 4W 4K

 • Camera 4K được ổn định bằng gimbal 1 trục. Điều đặc biệt là gimbal này được trang bị đệm cao su giảm chấn, giúp cho hình ảnh ổn định hơn, giảm thiểu sự rung lắc trên màn hình.
 • Giống như các mô hình Bugs khác, MJX Bugs 4W 4K sẽ sử dụng ứng dụng M RC PRO (down CH play/ Appstore) mới và được cải tiến. Máy bay không người lái sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn thông qua cái mà nhãn hàng flycam MJX gọi là kết nối 5G nhưng có thể được mô tả dưới dạng giao thức Wifi 802.11ac. Điều này giúp cung cấp 1 phạm vi truyền tốt hơn khoảng 500-800m, theo như công bố của nhà sản xuất.
 • Mẫu Bugs 4W 4K này sử dụng công nghệ GPS để giữ ổn định. Không chỉ vậy mà nó còn sở hữu cảm biến sóng siêu âm và sonar để giúp giữ đúng vị trí.
 • Giống như Bugs 2, 5, 4 thường, máy bay MJX Bugs 4W 4K được trang bị các chế độ bay thông minh như: “Follow me”, “Bay vòng quanh 1 điểm”, “Trở về nhà và chạm để bay”.
 • Pin 2S 7.6V và được yêu cầu thời gian bay khoảng 22 phút. Đây là thời gian bay khá lý tưởng đối với dòng giá rẻ, cho bạn thoải mái ghi lại các khoảnh khắc.

About Author

20 thoughts on “Flycam MJX BUGs 4W 4K GPS Camera 5G 4K mới

 1. In an era where social media platforms play a central role in our daily lives, encountering problems with accessing our Instagram accounts can be a frustrating and disheartening experience. Whether it’s due to technical glitches, security concerns, or other issues, navigating through challenges with Instagram account access requires patience and perseverance.

  At Antiban Pro, we understand the significance of maintaining seamless access to your Instagram account and offer support to help users address problems effectively. Our platform provides valuable resources and assistance to guide users through the process of overcoming obstacles and regaining access to their accounts.

  First and foremost, it’s essential to acknowledge the complexities involved in addressing problems with Instagram account access. From forgotten passwords to account suspension, there are various factors that can hinder access and disrupt your online presence.

  By leveraging Antiban Pro’s support, users can access expert guidance and practical solutions to address problems with Instagram account access efficiently. Our platform offers step-by-step instructions and troubleshooting tips to help users navigate through challenges and restore access to their accounts.

  Furthermore, Antiban Pro emphasizes the importance of proactive measures to prevent future issues with Instagram account access. From enhancing security settings to staying informed about platform updates, our platform equips users with the knowledge and tools to safeguard their accounts effectively.

  Don’t let problems with Instagram account access deter you from enjoying the benefits of being connected. With Antiban Pro’s support, you can overcome challenges and continue engaging with your online community with confidence. Take control of your digital experience and navigate through obstacles with Antiban Pro today.

  Antiban.pro – help with instagram account restrictions

 2. Encountering a hacked Instagram account can be a nightmare scenario for any user, but with the right approach, it’s possible to reclaim control and restore access swiftly. Effective account recovery requires a strategic combination of methods and tactics to navigate through the restoration process successfully. When faced with the daunting task of regaining control of a hacked Instagram account, it’s essential to leverage proven methods to expedite the recovery and mitigate any potential damage.

  At Antiban Pro, we understand the urgency and frustration of dealing with a hacked Instagram account, which is why we offer comprehensive guidance on effective methods for restoration. Our platform provides invaluable insights and practical tips to empower users to take decisive action and regain control of their accounts with confidence.

  First and foremost, it’s crucial to acknowledge the severity of the situation and act swiftly to initiate the recovery process. Contacting Instagram’s support team, providing detailed information about the hacking incident, and following up on the progress of the recovery request are essential steps to expedite the restoration process.

  By leveraging Antiban Pro’s expertise, users can access a wealth of resources and guidance on the most effective methods for regaining control of hacked Instagram accounts. Our platform offers step-by-step instructions and actionable advice to help users navigate through the recovery process efficiently and effectively.

  Furthermore, Antiban Pro emphasizes the importance of proactive measures to prevent future hacking incidents and safeguard account security. Implementing robust security protocols, such as enabling two-factor authentication and regularly updating passwords, is essential to protect against future breaches and maintain account integrity.

  Don’t let a hacked Instagram account derail your online presence and compromise your digital identity. With Antiban Pro’s guidance, you can navigate through the recovery process with confidence and reclaim control of your account. Empower yourself to restore access to your hacked Instagram account and continue enjoying the benefits of being connected on the platform with Antiban Pro today.

  Antiban.pro – unlocking blocked ig profile

 3. Привет! Хочу рассказать о том, как портал zaim-fin.ru помог мне в непредвиденной ситуации. Недавно мой близкий человек заболел, и я срочно нужен был рядом с ним. Однако на поездку денег не хватало. В такие моменты надежда была только на микрозаймы. И, как ни странно, я нашел их на этом портале! МФО, представленные на zaim-fin.ru, готовы выдать займы даже людям с плохой кредитной историей. Без лишних проверок, всё быстро и просто. Благодаря этому я успел приехать к близкому вовремя и оказать ему поддержку. Кстати, на этом же сайте я нашел много полезной информации о том, как получить займ, какие требования у МФО к заемщику и что делать, если отказывают. Всегда приятно, когда в сложной ситуации есть помощь!

 4. Facebook, the go-to social media platform for connecting with friends and family, can present challenges when it comes to account access. Luckily, instagram account recovery support offers a lifeline for users experiencing difficulties with their Facebook accounts. Whether it’s an account suspension, a forgotten password, or security concerns, recover locked instagram account provides expert assistance. Users can find valuable resources and guides on the website to help them navigate the process of account recovery. With clear instructions and helpful tips, fix instagram account lockout empowers users to regain control of their Facebook profiles and resume their online interactions seamlessly.

 5. Picture this: you’re on the brink of reuniting with long-lost friends and reminiscing about the good old days on Facebook, when suddenly – disaster strikes. Your access to your account is blocked, leaving you feeling like you’ve been locked out of a digital time capsule. But fear not! Enter blocked instagram , the creative geniuses behind the art of Facebook account recovery. With their innovative solutions and out-of-the-box thinking, they unravel the mystery of your blocked account and restore your access to the treasure trove of memories waiting for you on Facebook. Thanks to their creative prowess, you’re once again immersed in the world of likes, shares, and heartwarming connections. Hats off to tools for recovering hacked instagram account for transforming your Facebook frown into a digital smile!

 6. Привет, друзья! Хотите узнать, как получить поддержку в получении образования? Портал zaim-fin.ru может стать вашим надежным союзником в этом вопросе! Здесь вы найдете информацию о МФО, предоставляющих займы для оплаты обучения в различных учебных заведениях. Это отличная возможность для тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями при оплате учебы. Кроме того, на портале вы найдете полезные советы о том, как правильно подать заявку на займ и какие требования у МФО к заемщикам. Так что, если вы мечтаете о получении образования, но столкнулись с финансовыми проблемами, не стесняйтесь обращаться к порталу zaim-fin.ru – здесь вас ждет поддержка и помощь!

 7. Не зря говорят, что в Москве проститутки самые красивые и раскрепощенные. Они могут доставить такое наслаждение, которое мужчина никогда не получит в постели с женой ли подругой. Все дело в техниках удовлетворения, которыми путаны владеют в совершенстве. Они без проблем делают горловой минет, позволяют иметь их в попу и т.д. Найти проститутку не сложно — достаточно открыть сайт newswomanblog.win. Здесь размещены анкеты путан, среди которых можно легко выбрать девушку по своим запросам в плане внешности и других параметров.

 8. Давно хотели попробовать что-то новое в сексе, но вам негде реализовать свои желания? Проблема легко решится, если обратиться к проститутке с сайте newswomanblog.win. У большинства из представленных здесь девушек есть уютные квартиры в Москве, куда можно приехать по предварительной договоренности. На месте вы сможете принять душ, а потом расположиться на большом ложе для получения наслаждений. Путана поможет открыть новые горизонты удовольствий и научит новым видам ласк. С ней не будет скучно и захочется повторить этот яркий опыт.

 9. Аттестация средних медицинских работников представляет собой процесс оценки и подтверждения их профессиональных компетенций, знаний и навыков, необходимых для качественного выполнения своих обязанностей. Этот процесс важен для повышения квалификации и обеспечения высокого уровня медицинских услуг.

  Обновите свои знания: курсы повышения квалификации для педагогов и профессиональная переподготовка специалист по охране труда .

 10. Курсы переподготовки для педагогов, предлагаемые на сайте maps-edu.ru, предоставляют учителям возможность расширить свои профессиональные границы, овладев новыми специализациями. Это не только способствует личностному росту, но и укрепляет их позиции на рынке труда, обеспечивая высокий уровень адаптации к меняющимся образовательным трендам. Программы переподготовки охватывают различные аспекты и методики обучения, открывая двери для развития новых учебных программ и инновационных подходов к преподаванию.

  Поднимите свой уровень: акредитация для медсестер и специалистов по социальной работе.

 11. Profitati de oportunitatea de a imbunatati atat performanta cat si stilul cu incaltamintea de top de la Puma. Vizitati site-ul nostru acum si alegeti modelele care va definesc cel mai bine personalitatea si nevoile!Sunteti in cautarea unor pantofi de inalta calitate? Explorati oferta noastra exclusiva pe incaltaminte unde veti gasi cea mai variata selectie de incaltaminte Puma. Indiferent daca doriti pantofi pentru jogging, optiuni elegante pentru uz zilnic sau incaltaminte robusta pentru antrenamente intense, Puma Moldova are tot ce va trebuie pentru a satisface fiecare preferinta.

 12. Молодые красивые девочки Москва devkiru.com

  Если Вы хотите купить проститутки москвы 18 лет в Мск, то прямо сейчас переходите на указанный сайт. Мы предлагаем купить самых недорогих проституток в Москве. Но в этом вопросе, цена не означает качество. Всего лишь у девушек в этой группе не так много практики, и принимают они в квартирах чуть дальше от центра Москвы и не очень фешенебельных. Не нужно волноваться, что невысокая цена может подпортить Ваш досуг, точнее — наоборот. Возможность великолепно провести досуг по выигрышной цене-вдвойне хорошо.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DOKIMI

DOKI DOKIMI

VNfast

Chuyên cung cấp flycam hàng đầu tại Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Mảng Pin DOKI

Chuyên cung cấp pin Beston

Pin

Pin beston pin sạc số 1

0397 999 396 / 096262 3839
X